Ramowy rozkład dnia

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.6:30-7:30
Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

7:30-8:00 ĆWICZYMY I BAWIMY SIĘ
Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.

8:00 – 8:15 PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

8:15 – 9:00 JEMY ŚNIADANIE
Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, zabawy dowolne.9:00 – 10:00 UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH
Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych, religia.

10:00 – 10:15 PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU
Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.

10:15 – 11:30 BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.
(w przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

11:30 – 11:45 PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
11:45 – 12:15 JEMY OBIAD
Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

12:15 – 14:00 ODPOCZYWAMY - DZIECI Z GR. MŁODSZYCH
Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, leżakowanie

12:15 – 14:00 BAWIMY SIĘ W SALI LUB W OGRODZIE - DZIECI Z GR. STARSZEJ
Zabawy dowolne, dydaktyczne, organizowane w sali lub ogrodzie, udział w zajęciach dodatkowych.

14:00 – 14:15 PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.


14:15 – 14:30 JEMY PODWIECZOREK
14:30 – 16:30 BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.


Przedszkolowo.pl logo