Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - podsumowanie

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Celem tego projektu było:
• rozwijanie i promowanie czytelnictwa w przedszkolach.
• zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom,
• tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
• wprowadzenie dziecka w świat literatury
• budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną.

Podczas realizacji projektu przedszkole wykonało kilka modułów:

- „Książki dzieciństwa” misiowy ranking książkowych hitów dzieci i Rodziców.
- „Mały Miś w świecie emocji” rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.
- „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem” kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia.
- „Zmisiowany ekokalendarz” rozwijanie zainteresowań przyrodniczo- technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.
- „Misiowe laboratorium czterech żywiołów” podniesienie jakości pracy przedszkola przez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.
- „Mały Miś i supertajny projekt” razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN, kształtowanie postawy bezinteresownej pomocy, troski o najbliższych, wzmacnianie roli autorytetu w życiu dzieci.

Z wielką radością pragnę poinformować, że w związku ze zrealizowaniem wszystkich modułów Ogólnopolskiego Projektu Czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, organizowanej przez Wydawnictwo MAC, nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Wzorowej Placówki.
Podziękowania i Gratulacje należą się przedszkolakom z grupy „Misie” za ich zaangażowanie i pracę w tegorocznej akcji.

Komunikat 2021-06-15, 18:16 | autor: Grażyna Pasek
Przedszkolowo.pl logo