O nas

Publiczne Przedszkole w Czchowie założone w 1979 roku po licznych przekształceniach od 2006r. jest placówką trzyoddziałową. W poprzednich latach było to przedszkole dziewięciooddziałowe zlokalizowane w czterech miejscowościach.
W bieżącym roku szkolnym uczęszczają do przedszkola dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Macierzysty budynek, w którym funkcjonują dwa oddziały mieści się w centrum Czchowa , w budynku remizy OSP a trzeci oddział w budynku PSP w Czchowie. Dzieci mają swój plac zabaw obok budynku przedszkola oraz na terenie należącym do PSP w Czchowie.
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola wynosi 75.
Zatrudnionych jest 8 nauczycielek z pełnymi kwalifikacjami oraz 5 pracowników administracyjno-obsługowych. Przedszkole funkcjonuje w systemie jednozmianowym w godzinach od 6/30 do 16/30 .Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 730 do 1230, zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową to język angielski, religia.
Na terenie przedszkola znajduje się pion administracyjny oraz pion żywieniowy na którym przygotowywane są posiłki dla wszystkich dzieci.
Przedszkole realizuje cele określone w,, Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,,.
W realizacji Podstawy Programowej wykorzystywane są programy ogólnopolskie oraz własne programy wspomagające rozwój dziecka a także różne ciekawe metody pracy.
   

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 
POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ. POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM.
POZWÓL MI WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM
Konfucjusz
Przedszkolowo.pl logo